Pracownicy

Zakład Algebry i Dydaktyki Matematyki

Zakład Analizy Matematycznej

Zakład Informatyki

Zakład Topologii

Pracownicy administracyjni Instytutu

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Matematyki,

ul. Weyssenhhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz, tel. +52 341 90 01