Studia Podyplomowe Matematyki

Studia są przeznaczone dla czynnych nauczycieli i absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, (posiadających już prawo do nauczania jednego przedmiotu), którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu (matematyki).

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia są prowadzone są w zakresie modułu 4 to znaczy w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) i obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym (310 godzin), dydaktyki matematyki na poszczególnych etapach edukacyjnych (60 godzin) oraz 60 godzin praktyk.

Ukończenie studiów podyplomowych z matematyki zapewni kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Studia prowadzone są przez doświadczoną kadrę z Instytutu Matematyki UKW.

Wszelkie informacje na temat studiów podyplomowych znajdą Państwo na stronie: studiapodyplomowe.ukw.edu.pl.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Matematyki,

ul. Weyssenhhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz, tel. +52 341 90 01