Sympozjum poświęcone Marianowi Rejewskiemu

  • 13 lutego 2015
Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego odwiedziła UKW
Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego odwiedziła UKW

12 lutego 2015 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zorganizowano Sympozjum poświęcone Marianowi Rejewskiemu, wpisujące się w obchody „Roku Mariana Rejewskiego”.

Gościem honorowym sympozjum była pani Janina Sylwestrzak - córka Mariana Rejewskiego. Sylwetkę bohatera sympozjum przedstawił płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, a prof. Marek Wójtowicz z Instytutu Matematyki UKW opowiedział o ewolucji szyfrowania. Uczniowie wzięli też udział w praktycznych warsztatach z szyfrowania, które przeprowadzili studenci koła naukowego OMEGA. Uczestnicy sympozjum mogli obejrzeć wystawę poświęconą M. Rejewskiemu, przygotowaną przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.

Organizatorami sympozjum byli: Instytut Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Więcej zdjęć w galerii.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Matematyki,

ul. Weyssenhhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz, tel. +52 341 90 01